Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς