Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 23, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς