Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς