Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 25, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς