Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 27, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς