Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 28, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς