Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 30, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς