Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 4, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς