Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 5, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς