Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 6, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς