Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 7, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς