Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς