Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 9, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς