Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 1, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς