Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 10, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς