Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 13, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς