Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 14, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς