Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 15, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς