Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 21, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς