Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 22, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς