Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 23, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς