Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 24, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς