Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 25, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς