Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 27, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς