Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς