Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 4, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς