Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς