Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 9, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς