Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 1, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς