Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς