Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 3, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς