Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 1, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς