Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 12, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς