Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς