Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 24, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς