Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 3, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς