Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 4, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς