Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 5, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς