Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς