Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 7, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς