Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 8, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς