Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 9, 2019 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς