Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 21, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς