Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 1, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς