Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς