Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 14, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς