Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 15, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς