Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 16, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς