Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 21, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς