Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2020 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς